Shop

GJUHA SHQIPE 3A

Tashmë je në klasën e tretë dhe do të mësosh gjëra të reja, të cilat do të zgjerojnë horizontet e tua të dijes. Do të lexosh poezi dhe tregime të zgjedhura dhe tekste të tjera, me informacione të rëndësishme shkencore e logjike, pa harruar pjesën e teksteve argëtuese dhe kuriozitetet. Do të mësosh për ngjarje dhe festa të mëdha kombëtare e ndërkombëtare, të cilat gjithmonë lidhen me tekstet që do t’i lexosh e mësosh dhe me veprimet e tua në jetën e përditshme. Gjatë punës me librin, do të kesh edhe detyra, të cilat do të të bëjnë që të jesh nxënës mendimtar dhe kritik. Do të japësh mendimet e tua për ngjarjet që ndodhin në poezi dhe tregime, do të futesh në botën e personazheve të librit dhe do të jesh personazhi kryesor i librit.

 

Duke ndjekur udhëzimet që jep libri për ty, do të zhvillosh kulturën e të dëgjuarit edhe më shumë. Kur dëgjon me vëmendje, e ke më të lehte të flasësh. Kur lexon me vëmendje, e ke më të lehtë të shkruash për tema të ndryshme të jetës.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/88, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Gjuhë shqipe 3A për klasën e tretë
Agron Gashi, Saranda Kumnova-Pozhegu, Dhurata Tara-Nixha, Fatmir Fejziu
aygashi@gmail.com; saranda.pozhegu@gmail.com; dhnixha@hotmail.com; fatmirfejziu78@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Gurakuq Dobruna, Don Dobruna
Ilustrimet: Don Dobruna
Kopertina: Don Dobruna

 

Recensentë: Senad Neziri, Edi Puka, Mimoza Kryeziu

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:811.18(076.1)(075.2)
Gjuha shqipe 3A : bashkë me fletore të punës : për klasën e tretë të arsimit fillor /
Agron Gashi, Saranda Kumnova-Pozhegu, Dhurata Tara-Nixha, Fatmir Fejziu
Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 164 f. : ilustr. ; 29 cm.
1. Gashi, Agron   2. Kumnova-Pozhegu, Saranda  3. Nixha-Tara, Dhurata  4. Fejziu, Fatmir

 

ISBN 978-9951-05-391-4

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/88, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Agron Gashi, Saranda Kumnova-Pozhegu, Dhurata Tara-Nixha, Fatmir Fejziu

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
aygashi@gmail.com
saranda.pozhegu@gmail.com
dhnixha@hotmail.com
fatmirfejziu78@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%