Shop

EDUKATË MUZIKORE 3 – (LIBËR BAZË)

Ky libër është vazhdimësi e zgjerimit të njohurive tuaja në botën e muzikës. Në libër do të gjeni këngë që ju do t’i pëlqeni. Përmes këtyre këngëve të zgjedhura, ju do të mësoni për bukuritë e atdheut tuaj; do t’i njihni lumenjtë, malet dhe historinë e lavdishme të tij; do ta kuptoni vlerën që ka atdheu në jetën tuaj. Përveç kësaj, ju do të zgjeroni njohuritë tuaja të botës muzikore. Do të mësoni për profesionin e dirigjentit, kompozitorit, violinistit etj. Ky libër do t’ju ndihmojë që të luani në instrumente, të këndoni dhe të vallëzoni. Dëgjimi i muzikës, edhe më tutje, do të jetë pjesë e aktiviteteve tuaja në klasë. Ne jemi të bindur se dëgjimi i muzikës do t’ju krijojë çaste të këndshme, andaj, pa mëdyshje, do t’ju shoqërojë tërë jetën. Do të kuptoni se ka lloje të ndryshme të muzikës dhe, përmes dëgjimit të muzikës, do të mësoni t’i dalloni ndryshimet në mes të muzikës popullore, muzikës klasike, muzikës zbavitëse etj.

 

Me ndihmën e mësuesit/es, do t’i mësoni instrumentet muzikore dhe mënyrën se si duken apo tingëllojnë ato. Mos harroni se muzika më e mirë krijohet kur ju me shokët/shoqet e klasës luani bashkërisht; këndoni, vallëzoni dhe i shoqëroni ato me instrumentet tuaja. Pra, le të jetë muzika gjithmonë pjesë e jetës suaj.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/235, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë muzikore për klasën e tretë
Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi-Berishaj
dritarudi@gmail.com; donikarudi@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Hana Arapi, Erblin Shala, Qëndrim Morina
Ilustrimet: Hana Arapi, Erblin Shala, Qëndrim Morina
Kopertina: Hana Arapi, Erblin Shala, Qëndrim Morina

 

Recensentë: Agon Shujaku, Bademe Baliqi, Have Humolli

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.06:78(075.3)

Rudi, Drita
Edukatë muzikore 3 : për klasën e tretë të arsimit fillor /
Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi-Berishaj.
Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 80 f. : ilustr. ; 29 cm.
1. Rudi, Rafet 2. Rudi-Berishaj, Donika

 

ISBN 978-9951-05-420-1

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/235, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi-Berishaj

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kopertina

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
dritarudi@gmail.com
donikarudi@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%