Shop

Ditët e shkronjave

2.90

Ky libër është shoqërues i abetares dhe u mundëson nxënësve që t’i mësojnë tingujt dhe shkronjat përmes ilustrimeve, të lexojnë rrokje, fjalë, fjali dhe tekste të shkurtra. Ky libër është i nevojshëm për nxënësit e klasës së parë, për punën në shkollë dhe në shtëpi.

Autorët: Shkëndije Bokshi-Nagavci & Saranda Kumnova-Pozhegu

ISBN: 978-9951-05-432-4

 

Out of stock

Categories: 6-8, Sipas moshës
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%