Shop

Bota e kafshëve

2.90

Ky libër përmban informacione të rëndësishme për botën e gjitarëve dhe shpendëve. Libri është i konceptuar për të zhvilluar shkathtësitë e nxënësve të klasës së dytë për të lexuarit me kuptim, si dhe shoqërohet me udhëzuesin për mësimdhënës/e.

Autori: Rajmonda Kurshumlia & Saranda Kumnova-Pozhegu

ISBN: 978-9951-05-425-6

 

Out of stock

Categories: 6-8, Sipas moshës
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%