Slide Shtëpia Botuese Dukagjini, mundëson
qasjen në tekstet shkollore për vitin shkollor
sipas kalendarit 2021/22
Duke qenë e vetëdijshme për gjendjen e pandemisë të krijuar nga virusi Covid-19 dhe duke njohur vështirësitë e mësimdhënies online, Dukagjini me këtë projekt mbështet mësimdhënësit/et në këtë situatë, ndërsa një qasje e tillë u mundësohet, po ashtu, të gjithë shqiptarëve në diasporë dhe kudo në botë.

Slide Slide

KATEGORITË E LIBRAVE SHKOLLORË

Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
3.40
Sold
3.50
Sold
2.50

PËRSHTATUR ME KËRKESAT E MËSIMDHËNËSVE DHE KURRIKULËN E HARTUAR NGA MASH – REPUBLIKA E KOSOVËS.