FREE SHIPING FOR ORDERS OVER $50

Slide Shtëpia Botuese Dukagjini, mundëson
qasjen në tekstet shkollore për vitin shkollor
sipas kalendarit 2020/21
Duke qenë e vetëdijshme për gjendjen e pandemisë të krijuar nga virusi Covid-19 dhe duke njohur vështirësitë e mësimdhënies online, Dukagjini me këtë projekt mbështet mësimdhënësit/et në këtë situatë, ndërsa një qasje e tillë u mundësohet, po ashtu, të gjithë shqiptarëve në diasporë dhe kudo në botë.

KATEGORITË E LIBRAVE SHKOLLORË

Sold
3.24
Sold
2.70
Sold
2.50
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold

PËRSHTATUR ME KËRKESAT E MËSIMDHËNËSVE DHE KURRIKULËN E HARTUAR NGA MASH – REPUBLIKA E KOSOVËS.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%